O nás       Spolupráce       poradna       Návrhy změn       Co na to média       Kontakty       Pomáhejte       Vaše příběhy       Fórum       Fotogalerie

Spolupráce s námi


      Do budoucna hledáme odhodlané občany z celé republiky, kteří budou schopni a ochotni reagovat na telefonáty lidí z jejich okolí, u kterých bude právě probíhat mobiliární exekuce. Tito musí být připraveni zveřejnit na sebe kontakt a v rámci svých možností být po volání o pomoc k dispozici dlužníkovi, kterému svou přítomností zajistí objektivní chování vykonavatelů exekutorů. Na místě samotném by měli pořídit nejlépe obrazový záznam průběhu exekuce, být oporou pro případ pokusu vykonavatelů o nezákonné chování a popřípadě dosvědčit policii porušení zákona. Záběry z těchto akcí hodláme zveřejňovat a ukázat tak ostatním občanům skutečný průběh a chování těchto hyen.

      Naše představa je zhruba taková, že v každém místě republiky bude k dispozici skupinka alespoň tří takovýchto dobrovolníků s dojezdovou vzdáleností do cca 10 km. Jedinou podmínkou z naší strany je dodržení jakéhosi kodexu chování, kdy se maximálně chceme vyhnout fyzickým atakům na vykonavatele. Časem chceme formou darů obyčejných lidí, popřípadě sponzorů získat co nejlepší záznamovou techniku pro takovéto ochránce práv dlužníků.

      Další možností spolupráce s námi vidíme v šíření zprávy o fungování našeho spolku, sdílení našich aktivit, popřípadě hledání dalších spolupracovníků pro co nejrychlejší rozjezd dohledu nad vykonavateli.


Tyto webové stránky provozuje - Dovolte Nám platit dluhy z. s. - 2015/6