O nás       Spolupráce       poradna       Návrhy změn       Co na to média       Kontakty       Pomáhejte       Vaše příběhy       Fórum       Fotogalerie

O nás


      „Dluhy se musí platit“,
fakt, který naší činností není nikterak popírán. Proto vzniklo naše občanské sdružení, které je reakcí na stávající neutěšený způsob provádění soudem nařízených exekucí. Jsme si vědomi, že občas je nutno dluh vymáhat skrz exekutora pověřeného soudem. Bohužel od roku 2001, kdy institut soukromého exekutora vznikl, se tento způsob uplatňování práva naprosto vymkl kontrole a ve věci exekucí není stát schopen řádění exekutorů zastavit. Již dávno nejde o zaplacení dluhu původnímu věřiteli, byť se tímto exekutorská „mafie“ zaštiťuje. Z dluhů se stal celorepublikový byznys s chudobou, který s výkonem práva nikterak nesouvisí. Dlužníci jsou vyráběni uměle za přispění celé skupiny advokátů a jiných právně vzdělaných osob, tyto skupiny navíc kooperují se soudy, které jdou těmto novodobým „lupičům“ na ruku a posvěcují smyšlené, neoprávněné, či promlčené pohledávky. Zneužívají přitom institutu doručení fikcí v co největším rozsahu tak, aby se případná oběť nemohla bránit, popřípadě, aby zmeškala pro svou obranu veškeré lhůty.

      Na tomto byznyse se podílí neskutečné množství subjektů, a každý z nich chce svůj díl koláče. Inkasní agentury, půjčkové společnosti, lichváři, a hlavně vzdělanci v oboru práva, kteří dokážou tak bravurně kličkovat našimi stále složitějšími zákony, že jsou schopni sedřít z kůže prakticky kohokoliv, kdykoliv dostanou chuť na jeho majetek. To je doslova továrna na výrobu dlužníků, kterých neustále přibývá. Jak je to možné? Kde hledat příčinu? Listina základních práv a svobod sice jasně hovoří hned ve svém prvním článku, Čl. 1 „Lidé jsou si rovni v právech …“, tím je dán i princip rovnosti stran v řízení před orgány veřejné moci. Jenže jaká pak je to rovnost, vždyť všichni víme, že lidé si svými dispozicemi a vzděláním rovni nejsou a tak v celém průběhu procesu dluhu stojí obyčejný člověk proti mašinerii právně vzdělaných osob od zástupce věřitele, přes soudce až po exekutora, zde dostává peklo lidský rozměr.

      A právě exekutoři se stali mistry tohoto byznysu. Je úplně jedno, zda je dluh oprávněný, či smyšlený, exekutoři postupují naprosto vždy brutálně výkonným způsobem. Ti dlužníci, kteří vlastní něco, co má hodnotu, jsou o takový majetek okradeni v podivných dražbách, kde se najednou děje několik věcí. Nejdříve je majetek ohodnocen na zlomek jeho hodnoty, za tuto cenu rychle prodán podivným skupinkám obchodníků, následně je sděleno dlužníkovi, že dražená věc nepokryla ani náklady exekutora na její vydražení a dlužníkovi je o tento rozdíl navýšen původní dluh. Utržené peníze namísto věřiteli tak zůstanou exekutorovi, dluh se nelogicky nejen nesníží, ale navýší nejen o náklady dražby, ale i o další úroky, dlužník přišel o hodnotnou věc, věřitel nedostal nic a nastrčení kupci se dostanou k majetku za desetinu jeho ceny.

      Jindy zase pohůnci exekutorů obrážejí domácnosti těch dlužníků, u kterých nebyl zjištěn majetek ve formě spoření, úspor, nemovitostí, vozidel atd. a v těchto domácnostech pořádají doslova korzárské nájezdy. Pravděpodobně se shlédli ve válečném gestapu nacistického Německa, jehož pravomoci a praktiky si s těmi exekutorskými příliš nezadají. Chození v botách po kobercích dětských pokojů, přehrabování spodního prádla ukoptěnýma rukama, absolutní nerespektování zákonů, včetně Ústavy ČR, vydírání, útisk, zastrašování jak dlužníků, tak třetích osob, krádeže všeho, co má alespoň minimální hodnotu, nezřídka ve vlastnictví rodičů, dětí, či souseda. A důvod? Zcela jistě ne snaha z těchto drobností, které mají většinou jen citovou hodnotu, zaplatit dluh. Jedním z důvodů je snaha dotlačit dlužníka k půjčce byť i u lichváře a zaplacení dluhu. Dalším důvodem je uchvatitelská touha těchto “ranařů“ získat tyto zabavené drobnosti pro sebe, nebo jejich známé, popřípadě je cílem této návštěvy navýšit původní dluh právě o náklady za takovou cestu k dlužníkovi a náklady za odvoz těchto věcí. A obrana? Neexistuje. Exekutor Vám zablokuje účet a z něj zabaví i peníze, které ze zákona nesmí, takže Vám vyrobí další dluhy na nájmu, splátkách a jiných pravidelných platbách. A najednou jste doživotním dlužníkem, protože úroky se v exekucích nezastropovávají, exekuce se na rozdíl od vraždy ani nepromlčují.

      A co zákony? Výsměch. Vše, co zákon nabízí k řešení dlužníkovy situace, je možno vykládat různě a obrana prakticky neexistuje, zákony zatím tyto bandity chrání. Někteří politici v tomto byznyse figurují také, takže změna je složitá a na dlouhé lokte. Exekutoři dokonce s úsměvem unikají trestům.

      A právě toto chceme učinit pro změnu:

* Monitorovat jejich excesy, které musí být řešeny policií a soudy.

* Sdružovat Vás do obranných skupin, abyste mohli navzájem být přítomni exekucím, které je nutno nahrávat.

* Navzájem si radit a předávat zkušenosti.

* Zřídíme a budeme provozovat bezplatnou poradnu.

* Nabídnout Vám maximum vzorů pro komunikaci se soudy i exekutory.

* Společně budeme vyhledávat a zveřejňovat odkazy na ústavní nálezy týkající se exekucí.

* Sbírat a přerozdělovat vybavení domácností těm, kterým bylo exekuční „mafií“ takto ukradeno.

* Hodláme shromažďovat a zveřejňovat dokumenty a záznamy o excesech a trestných činech exekutorů a jejich „nohsledů“.

* Úzce spolupracovat se zákonodárci, kteří evidentně zabraňují byznysu s chudobou a s jejich pomocí apelovat na ostatní poslance tak, aby zlidštili výkon tohoto práva.

* Poukazovat v součinnosti s médii na takto spáchané křivdy a zasadit se o jejich spravedlivé potrestání a popohnání k zodpovědnosti všech těch, kteří takto zneužívají zákony.

* V neposlední řadě prosazovat sjednání nápravy křivd všude tam, kde byl exekutorem porušen zákon.


Tyto webové stránky provozuje - Dovolte Nám platit dluhy z. s. - 2015/6